MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Transcriptie stadsresoluties Deventer

In dit project worden de resoluties van de stad Deventer getranscribeerd. Resoluties zijn de besluiten van het Deventer stadsbestuur, te vergelijken met de tegenwoordige notulen van het college van burgemeester en wethouders.

Inleiding op het crowdsourcingproject ‘Transcriptie stadsresoluties Deventer, 1566-1795’

Het Historisch Centrum Overijssel (HCO) gaat de resoluties van Schepenen en Raad en de Gezworen Gemeente van Deventer over de periode 1566-1795 nader toegankelijk maken. Daar hebben we uw hulp bij nodig! De resoluties zijn de besluiten van het Deventer stadsbestuur, te vergelijken met de tegenwoordige notulen van het college van burgemeester en wethouders. De schepenresoluties vormen een enorm rijke bron voor de stads-, streek- en regionale geschiedenis, maar de toegankelijkheid is niet optimaal. Het materiaal is gedigitaliseerd (circa 10.000 scans), maar tot op heden niet geïndexeerd.

Het uiteindelijke doel van dit project is het transcriberen en indexeren van deze historisch waardevolle bron. De transcripties vormen een hulpmiddel om de moeilijk leesbare oude teksten te kunnen lezen. Dit is dan ook de eerste fase van het project. We willen de circa 10.000 scans per pagina laten transcriberen via de crowdsourcingstool van Atlantis. Op basis van de transcripties kunnen we de besluiten beter interpreteren om er trefwoorden aan te koppelen. Denk hierbij aan de datum van het besluit, de betrokken bestuurders, personen en locaties die het betreft, het onderwerp, enz. Door deze kenmerken per resolutie vast te leggen maken we regesten, korte beschrijvingen van de rechtshandelingen. In combinatie met de beschrijvingen in de archieftoegang (inventaris), de scans en de transcripties van de schepenenresoluties maken we deze bron optimaal toegankelijk, zodat onderzoekers er optimaal gebruik van kunnen maken. Uw hulp is hierbij onmisbaar!

We beginnen met de meest recente resoluties. Deze zijn vrij goed leesbaar. Vanuit 1795 lezen we terug richting 1566 en doen ondertussen steeds meer paleografische kennis op. Het HCO biedt daarnaast een kosteloze cursus paleografie voor beginners aan. We starten in het najaar van 2019. Er zijn 30 plaatsen beschikbaar. U bent van harte uitgenodigd voor deze training. Deelname aan de cursus staat los van deelname aan dit crowdsourcingsproject, maar het cursusmateriaal is natuurlijk wel afgestemd op dit project waardoor beide elkaar versterken.

In dit project gaan we ervaringen opdoen, die we straks goed kunnen gebruiken wanneer het HCO een veel groter project zal gaan opstarten. In het jaar 2028 bestaat de provincie Overijssel 500 jaar. In dat jaar willen we de resoluties van de Staten en Ridderschap van Overijssel getranscribeerd en geïndexeerd aanbieden. Het digitaliseren van de bron en het – met behulp van de crowd – transcriberen en indexeren zal de komende jaren vorm krijgen. De ervaringen van dit project ‘Crowdsourcing stadsresoluties Deventer, 1566-1795’ zullen vanzelfsprekend worden meegenomen richting dit jubileumjaar!

Aanmelden voor dit project

Statistieken

Helpdocumenten

Invoerinstructies
Oefenen

Deelnemers

Ton Dijksterhuis
Projectleider
Aly A. Dijkstra-Kruit
Controleur
Ton Dijksterhuis
Controleur
Theo Kolker
Controleur
Dhr. Gerrit G van der Heide
Controleur
Cees Tromp
Controleur
53 deelnemers
Vrijwilligers