Geplaatst door: 
Merlijn Krommenhoek
Thema

Boeken van de Moderne Devotie

De Laatmiddeleeuwse beweging van de Moderne Devotie is van ongekend belang geweest voor de boekcultuur en boekproductie in de Nederlanden van de veertiende, vijftiende en zestiende eeuw. De bakermat van de Moderne Devotie is de IJsselstreek, met de as Deventer (boekenstad!)- Zwolle als centrum. Het HCO heeft een bescheiden collectie Middeleeuwse boeken in de depots, die veelal een link hebben met de Moderne Devotie. Aan de hand van enkele topstukken van het HCO komen boek, auteur en gebruiker bij elkaar en wordt een deur geopend naar de wondere wereld van de boeken van de Moderne Devotie