Gebruikslicentie

De website MijnStadMijnDorp is een cultuurhistorisch online platform, tot stand gekomen door een samenwerking van erfgoedinstellingen in Overijssel, gefaciliteerd door het HCO.
Het kent derhalve veel verschillende gebruikers. 

Tenzij anders vermeld, valt de inhoud onder de Creative Commons 4.0 licentie: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

U vindt de voorwaarden van het getoonde materiaal bij het materiaal zelf, of bij de groepsinformatie van de groep waarin het getoonde materiaal is geplaatst.

Overname van gedeeltelijke of gehele teksten of afbeeldingen kan slechts na toestemming van de rechthebbende gebruikers. 

De faciliterende instelling Historisch Centrum Overijssel is niet aansprakelijk voor niet correcte gegevens op de website en is niet verantwoordelijk voor mogelijk geleden directe of indirecte schade door gebruikers of derden. Voor klachten betreffende de inhoud van gegevens, gelieve contact op te nemen met de rechthebbende gebruikers/organisaties.