Geplaatst door: 
MSMD webredactie
Nieuwsbericht

Vereniging Het Heideveld viert 200-jarig bestaan met monument en jubileumboek

De boeren van Steenwijkerwold waren er niet van gediend toen Johannes van den Bosch, oprichter van de Maatschappij van Weldadigheid, hun uitgestrekte heideveld even ten noorden van Steenwijk dreigde te annexeren voor de aanleg van de kolonie Willemsoord. Om hun gemeenschappelijke eigendom te beschermen richtten ze in 1819 de vereniging Het Heideveld en de daartoe behorende fondsen en eigendommen in de buurtschap Steenwijkerwold op, kortweg Het Heideveld.

Gedurende de negentiende- en twintigste eeuw voerden de boeren als bestuurders van Het Heideveld een grootschalige ontginningsoperatie uit, waarbij ze werk verschaften en grond verhuurden aan ‘armlastige gezinnen’ uit de omgeving. Generaties lang hebben mensen gespit, geploegd, gezaaid en geploeterd om de kale heide te veranderen in vruchtbare grond.

Het Heideveld heeft anno 2019 ruim 360 hectare grond in zijn bezit rondom de buurtschappen Basse, Marijenkampen, De Pol en Baars. Ongeveer 55 hectare hiervan bestaat uit bos dat is opengesteld voor bezoekers. De overige gronden worden voor een gunstige prijs verpacht aan boeren en andere belangstellenden in de regio.

Monument en jubileumboek

Op zaterdag 16 februari viert Het Heideveld het 200-jarig jubileum van de vereniging tijdens een speciale jubileumdag. Op deze dag wordt er op de hoek van de Prins Willem Alexanderlaan en de Baarsweg in Baars een beeld onthuld van kunstenaar Frits Stoop die de boerentrots en de verbondenheid van Het Heideveld met deze historische grond symboliseert.

Daarna neemt burgemeester Rob Bats van de gemeente Steenwijkerland het eerste exemplaar in ontvangst van het speciale jubileumboek Het Heideveld. Boerenrepubliek aan de Reune, geschreven door historicus Martin van der Linde. Tenslotte presenteert Het Heideveld in samenwerking met de Historische Vereniging Tuk een speciale fiets- en wandelroute over zijn grondgebied.

Verkoopinformatie

Het boek Het Heideveld. Boerenrepubliek aan de Reune is vanaf 18 februari voor 17,50 euro verkrijgbaar bij de Attent supermarkt in Tuk, de Spar supermarkt in Steenwijkerwold, Dedden IJzerwaren en Gereedschappen in Willemsoord of via info@hetheideveld-steenwijkerwold.nl. Kijk voor meer informatie op www.hetheideveld-steenwijkerwold.nl.

Reacties

Wilt u dat de groepsbeheerder contact met u kan opnemen, registreer u dan eerst.

CAPTCHA
Deze vraag is om spam-bots tegen te gaan